Nieuws

Naasten van mensen met een EPA (ernstige psychische aandoening)

Van diagnose naar gesprek tussen cliënt, behandelaar en naaste.

 

 

Diagnose en behandeling in de psychiatrie is vaak een ingrijpend en ingewikkeld proces gekenmerkt door onmacht, onbegrip en onveiligheid. Behandelaar enerzijds en cliënt met naaste anderzijds zijn vaak vreemden voor elkaar.

Ze komen uit een andere wereld en spreken een andere taal: behandeltaal versus gewone spreektaal.

Toch moeten ze tot een gesprek komen om het herstel van de cliënt in gang te zetten. Hoe doe je dat?

Wat helpt? Ton van Heugten, klinisch psycholoog met lange ervaring in de (voorloper van) GGzE en GGZ-Oost Brabant, heeft over het onderwerp van deze avond een boek over geschreven.

Zijn kennis en ervaring wil hij met jullie delen in een goed gesprek.

U bent van harte welkom!

Koffie en thee staan klaar

Graag aanmelden i.v.m. de reservering van plaatsen en drank via e-mail denoppepper@gmail.com

Datum: 6 december 2023

Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop 19.00 uur)

Plaats: Perron-3 Rosmalen (tegenover ns-station Rosmalen, parkeren gratis), eerste verdieping

Voor: Naasten van mensen met een EPA (ernstige psychische aandoening)

Namens Ypsilon Den Bosch en Oss e.o.

Jan van Sonsbeek Leo Hulsebos tel. 0651510166

Ypsilon

De draad weer oppakken

Op 26 januari organiseert service-club Veghel-Uden e.o. een lezing genaamd “de Draad weer Oppakken”.

De lezing wordt verzorgd door ervaringsdeskundige mentale gezondheid Marcia van Marion, die vanaf haar 38e jaar een aantal psychoses heeft gehad.

Marcia is moeder, psycholoog, docent en schrijfster.

De lezing wordt gehouden in de bibliotheek te Uden, aanvang 19.45 uur.

Zij zal deze avond met name stilstaan bij wat het voor haar betekende, wat het voor haar directe omgeving betekende en waar ze bij de zorgverleners tegen aanliep.

De entree is (inclusief kopje koffie/thee) € 7,50. De eventuele opbrengst komt ten goede van de stichting Door & Voor.

Kaartjes kunnen digitaal gekocht worden via www.innerwheel-veghel-uden.nl/product/lezing-26-januari-2023-de-draad-weer-oppakken-door-marcia-van-marion/

Met vriendelijke groet,

M.J. (Matthie) van Merwerode

In gesprek met cliënt, naasten en hulpverlener

Voor iedereen met
een sociale, psychische
kwetsbaarheid,
hun naasten en
geïnteresseerden 

 

WELKOM BIJ ANOIKSIS EN YPSILON.
Graag nodigen wij cliënten met hun naasten en hulpverlener uit voor
een bijeenkomst over hun samenwerking bij behandeling en herstel.
We willen veel ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.
Programma:
13.30 – 14.00 welkom met koffie, thee en taart
14.00 – 14.45 Interview geleid door Leo Hulsebos
15.15 – 16.00 gesprek onder leiding van Leo Hulsebos met discussie
16.00 – 17.00 borrel met een drankje en biHergarnituur en muziek
17.30 einde
Tot ziens,
Bart de Ruijter (Anoiksis) en Leo Hulsebos (Ypsilon)
Zaterdag 1 oktober 2022
Tijd: 13.30 – 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Adres: Station Zuid, Den Bosch, Erasmusstraat 9, 5216 HM
Parkeren: achter de kerk, Cesar Francklaan
Aanmelden voor 15 september via: denoppepper@gmail.com

 

Mentorschap om over na te denken

Voor iedereen met een sociale, psychische kwetsbaarheid, hun naasten en geïnteresseerden

Heeft u een naaste die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kan nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding?
Ypsilon- afdeling Oss organiseert een bijeenkomst over dit onderwerp voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Naasten kunnen ouders, broers of zussen, partners en ‘kinderen van’ zijn.
Ypsilon verzorgt deze avond samen met de stichting mentorschap noordoost en midden Brabant in de persoon van Susan van Herpen.
Zie ook over dit onderwerp www.denoppepper.nl en
www.mentorschap-mnobrabant.nl
Tot ziens,
Jan van Sonsbeek en Leo Hulsebos

Maandag 27 juni 2022
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Adres: Wijkcentrum ‘de Hille’
Looveltlaan 25, 5345 WB Oss
Aanmelden via: denoppepper@gmail.com

“Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde”

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’.

Lees het volledig nieuwsbericht hier

Resultaten behoefteonderzoek bekend

Afgelopen najaar heeft onderzoeksbureau ResCon een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder familieleden en naasten in de provincie Noord-Brabant. Het doel was om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning en in welke vorm. De vragenlijst is ingevuld door 192 naasten en familieleden. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat drie kwart van de respondenten behoefte heeft aan informatie en/of ondersteuning. De voorkeur gaat hierbij uit naar een website met tips en informatie, (thema)bijeenkomsten speciaal voor naasten en een gespreksgroep met andere naasten. Uit de toelichtingen en algemene suggesties en opmerkingen blijkt dat er veel behoefte is aan lotgenotencontact. D’n Oppepper gebruikt deze informatie om toekomstig aanbod vorm te geven.

Het volledige rapport kun je hier inzien.