Hallo, wat leuk dat je er bent!

D’n Oppepper is een centrum voor zelfregie voor naasten van mensen met een psychische aandoening in de regio Noordoost-Brabant. Op verschillende manieren helpen wij naasten om zelf goed te blijven functioneren, zodat zij ook hun zieke naasten zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen. D’n Oppepper is daarnaast een samenwerkingsverband van organisaties die hulp verlenen aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten

Hoe wij dat doen:

  • Voorlichting middels themabijeenkomsten en psycafés
  • Belangenbehartiging bij lokale instanties en landelijke familieverenigingen
  • Stimuleren en organiseren van triadisch werken
  • Online ondersteuning via www.denoppepper.nl

Familie-ervaringsdeskundigheid is onze kernkwaliteit. Met behulp van onze ervaring helpen wij u uw eigen weg te vinden.

Laatste nieuws van d'n Oppepper