Resultaten behoefteonderzoek bekend

Afgelopen najaar heeft onderzoeksbureau ResCon een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder familieleden en naasten in de provincie Noord-Brabant. Het doel was om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning en in welke vorm. De vragenlijst is ingevuld door 192 naasten en familieleden. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat drie kwart van de respondenten behoefte heeft aan informatie en/of ondersteuning. De voorkeur gaat hierbij uit naar een website met tips en informatie, (thema)bijeenkomsten speciaal voor naasten en een gespreksgroep met andere naasten. Uit de toelichtingen en algemene suggesties en opmerkingen blijkt dat er veel behoefte is aan lotgenotencontact. D’n Oppepper gebruikt deze informatie om toekomstig aanbod vorm te geven.

Het volledige rapport kun je hier inzien.