Spreekuur.

U kunt dan met ons spreken over bepaalde kwesties die u bezig houden. Deze gesprekken vinden plaats onder vier ogen en hebben een vertrouwelijk karakter. Het doel is om u verder te helpen met kwesties waar u mee zit.

U spreekt met 2 familie-ervaringsdeskundigen.

U en andere naaste kunnen zich opgeven via denoppepper@gmail.com. U krijgt een bevestiging.

Ontmoetingsavond voor naasten: weer de draad oppakken

Op 16 november organiseren wij een gespreksavond voor naasten in groepsverband.

Het onderwerp is getiteld: weer de draad oppakken.

We kiezen dit onderwerp omdat wij als naasten een moeilijke periode achter de rug hebben. De begeleiding van onze zieke naasten is door Corona beperkt geweest omdat aan persoonlijke omgang gezondheidsrisico’s verbonden waren (of nog zijn)

Dat heeft veel ons energie gekost. Wellicht hebben wij ons sociaal leven deels moeten inleveren. Hoe pakken we de draad weer op? Hoe verruimen we onze sociale contacten? Hoe helpen we onze naaste erbij?

Deze avond wordt georganiseerd in wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 (nabij NS-station Oss) U kunt zich opgeven via denoppepper@gmail.com. U krijgt een bevestiging

Psycafés

Bij D’n Oppepper worden in overleg met familie en naasten psycafé georganiseerd. Een psycafé is een vorm van voorlichting en ontmoeting voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid: familieleden, hulpverleners en andere betrokkenen. Ook cliënten(-ervaringsdeskundigen) zijn welkom bij deze bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst worden (ervarings-)deskundigen geïnterviewd over een thema. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Herstellen doe je zelf, maar niet alleen
 • De wereld anders beleven
 • Dubbele problematiek

Deelnemers aan de psycafé worden actief betrokken. De interviews leveren gespreksstof en tips op.


Training gespreksvaardigheden

Bij D’n Oppepper is het mogelijk een training gespreksvaardigheden te volgen. In de training leren deelnemers technieken en vaardigheden en doen ze praktische oefeningen om in gesprek te blijven met hun familielid zonder ziekte-inzicht. De training wordt verzorgd door een ervaringsdeskundig en getraind familielid. Deelnemers ontvangen een verdiepende brochure die achtergrondinformatie en uitleg geeft over de oorzaken en gevolgen van een psychose en van het gebrek aan ziekte-inzicht.


Cursus triadisch werken

Triadisch werken is de relatie tussen cliënt, hulpverlener en naasten actief vorm geven op het gebied van zorg en dienstverlening. Dit is zowel in het belang van de betrokken cliënt, de betrokken naasten als in het belang van de – kwaliteit van de – zorg. D’n Oppepper vindt de samenwerking, de zogenaamde triade, tussen de hulpverlener, de cliënt en de naasten belangrijk. Kennis en ervaring in de psychiatrie en bij naasten hebben geleerd dat de resultaten van de behandeling en begeleiding van iemand met een psychische kwetsbaarheid aanzienlijk verbeterd kunnen worden door deze samenwerking.

Maar hoe kan deze triade goed tot stand komen? Daarvoor is de cursus triadisch werken ontwikkeld. Doelen van de cursus zijn:

 • Gelijkwaardige communicatie met professionals bevorderen
 • Oefenen met het triadisch gesprek
 • Leren van elkaars ervaring

De cursus bestaat uit 5 modules, verdeeld over 5 bijeenkomsten van elk 2 uur. De onderwerpen per module zijn:

 • Module 1: Kennismaken en communicatie
 • Module 2: Wat is triadisch werken?
 • Module 3: Rollenspellen procedure van intake, behandelplan tot nazorg
 • Module 4: Triadisch werken in de praktijk
 • Module 5: Samenwerken in een ggz-instelling