Rapportage ‘Inventarisatie onder naasten in de behoefte aan ondersteuning en aanbod vanuit zelfregiecentra’

In het najaar van 2019 is er een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder familieleden en naasten in de provincie Noord-Brabant. Het doel was om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning en in welke vorm. De vragenlijst is ingevuld door 192 naasten en familieleden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat drie kwart van de respondenten behoefte heeft aan informatie en/of ondersteuning. De voorkeur gaat hierbij uit naar een website met tips en informatie, (thema)bijeenkomsten speciaal voor naasten en een gespreksgroep met andere naasten. Uit de toelichtingen en algemene suggesties en opmerkingen blijkt dat er veel behoefte is aan lotgenotencontact:

“Familie/naasten hebben niet altijd behoefte om er over te praten. Maar wel behoefte aan contact met mensen die hier ook mee te maken hebben. Een gezamenlijke boswandeling of iets anders wat je met een groep van bijvoorbeeld met 15 tot 20 mensen prima kan doen brengt mensen bij elkaar.”

De volledige rapportage vindt u hier.


Informatie brochure 

In de brochure van D’n Oppepper vindt u nadere informatie over o.a. wie wij zijn, wat we doen en ook voor wie wij zijn.  

De brochure vindt u hier


Publicatie ‘Psysalons in Noord-Brabant’ 

In deze publicatie wordt een nieuwe activiteit voor uitwisseling van kennis en ervaring over leven met psychische aandoeningen gepresenteerd. Het doel is dat cliënten, naasten en hulpverleners met elkaar in gesprek komen om zo het herstel van cliënten en hun naasten te bevorderen. 

De publicatie is in opdracht van Trialoog geschreven door Margreeth Broens met medewerking van Leo Hulsebos. 

Hoofdstukken van de publicatie kunnen hier afzonderlijk gedownload worden voor gebruik. De gedrukte publicatie is te bestellen via denoppepper@gmail.com voor €15 (inclusief btw en verzendkosten).


Publicatie ‘Het nieuwe welzijn woont in het buurthuis’

Dit essay, in 2018 geschreven door Margreet Broens, biedt achtergrond van de ontwikkelingen die hebben plaats gevonden en plaatsvinden in het welzijnswerk, toegespitst op het buurthuis. Welzijnswerk krijgt een steeds belangrijker plek in het herstel van cliënten met een psychische kwetsbaarheid.

De boodschap is: het buurthuis is er ook voor jullie.

De publicatie vindt u hier.