Mentorschap om over na te denken

Voor iedereen met een sociale, psychische kwetsbaarheid, hun naasten en geïnteresseerden

Heeft u een naaste die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kan nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding?
Ypsilon- afdeling Oss organiseert een bijeenkomst over dit onderwerp voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Naasten kunnen ouders, broers of zussen, partners en ‘kinderen van’ zijn.
Ypsilon verzorgt deze avond samen met de stichting mentorschap noordoost en midden Brabant in de persoon van Susan van Herpen.
Zie ook over dit onderwerp www.denoppepper.nl en
www.mentorschap-mnobrabant.nl
Tot ziens,
Jan van Sonsbeek en Leo Hulsebos

Maandag 27 juni 2022
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop 19.00 uur)
Adres: Wijkcentrum ‘de Hille’
Looveltlaan 25, 5345 WB Oss
Aanmelden via: denoppepper@gmail.com