Wie zijn wij?

D’n Oppepper is een centrum voor zelfregie voor naasten van mensen met een psychische aandoening.

Familieleden en naasten spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van hun naaste als deze een psychische kwetsbaarheid heeft. Zij kunnen terugval en opnames voorkomen, mits ze weten wat hen te doen staat en hoe ze zichzelf staande kunnen houden. We weten inmiddels echter ook dat zij hierdoor een grotere kans hebben om zelf overbelast te raken, bijvoorbeeld door de zorgen, stress en de hoeveelheid zorgtaken. Een zelfregiecentrum is een middel om naasten hierin bij te staan.

In D’n Oppepper ontwikkelen en organiseren de naasten zelf activiteiten en initiatieven, zoals workshops, creatieve activiteiten en (lotgenoten)bijeenkomsten. Het doel van deze activiteiten en zelfinitiatieven is om de zelfregie en maatschappelijke participatie te ontwikkelen en te vergroten. De triadische samenwerking van cliënt, naasten en hulpverleners staat hierbij centraal.

Hoe werken wij?
  • Wij voeren gesprekken met naasten over persoonlijke kwesties.
  • Wij geven leiding aan gespreksgroepen (ook digitale ontmoetingen).
  • Wij stimuleren en organiseren contacten tussen naasten, cliënten en hulpverleners.
  • Wij helpen u uw eigen weg te vinden met behulp van onze ervaring.
  • Wij geven vertrouwen.
  • En, wij bewaken uw privacy.

D’n Oppepper is een initiatief van MIND Ypsilon en Trialoog